FAQ

Mióta létezik műszeres televíziós közönségmérés Magyarországon?

Mi tette szükségessé a mérés bevezetését?

Hány háztartásban helyezett el a Nielsen Közönségmérés mérőműszereket?

Miért pont 1120 háztartásból áll a panel?

Miért fontos a hirdetőknek a nézettségi adat?

"Általában melyik csatorna a nézettebb?"

Hogyan definiáljuk a tévénézést?

Mely csatornákat mérjük?

Mely csatornákra tudunk műsor vagy reklámszpot szerinti elemzéseket készíteni?

A Nielsen Közönségmérés miért nem rögzíti mindig, hogy egy sorozat hányadik évad és hányadik rész?

Hogyan működik és milyen részekből áll a nézőmérő készülék?

Mit jelent az, hogy digitális a mérés?

Súlyozzuk-e a csatornák nézettségét azok lefedettségével?

Hogyan tudjuk nyomon követni az előfizetői csomagok változását?

Hogyan történik az adatok lekérdezése?

Mi az Alapozó Felmérés?

Milyen mintavételi módszerrel dolgozik a Nielsen Közönségmérés az Alapozó Felmérés során?

Hogyan követjük évről évre a paneltagok életkorának változását?

Hogyan választjuk ki azokat a családokat, ahová végül beszerelésre kerül a műszer?

Lehet-e önként jelentkezni, ha valaki szeretne bekerülni a nézőmérő rendszerbe?

Milyen rendszerességgel történik a panelcsere? Naponta, hetente vagy havonta?

Milyen javadalmazást kapnak a paneltagok azért, hogy részt vesznek a rendszerben?

Honnan tudhatjuk, hogy a paneltagok helyesen kezelik a műszert?

Milyen technikai jellegű minőségellenőrzési pontok vannak beiktatva?

 

Mióta létezik műszeres televíziós közönségmérés Magyarországon?

Az AGB Hungary 1993 folyamán Budapesten 200 háztartásban telepítetett műszeres közönségmérő berendezést. 1994 márciusától - Kelet-Közép-Európában elsőként - kiépítette a televíziós piaci verseny igényeihez alkalmazkodó országos televíziós nézettségmérést.

Mi tette szükségessé a mérés bevezetését?

Elsősorban a kereskedelmi televíziók megjelenése, a televíziós csatornák valamint a műholdas és kábel televíziózás robbanásszerű növekedése, továbbá az állami szabályozás csökkenése. A televíziós műsorszolgáltatók, a műsorkészítők és hirdetők számára a piaci helyzet kialakulásával egyre fontosabb, hogy tudják, milyen a helyzetük a versenytársaikéhoz képest. Ehhez a nézettségi adat, mint piaci egyenértékes nyújt segítséget.

Hány háztartásban helyezett el az Nielsen Közönségmérés mérőműszereket?

Az AGB Hungary 1994-ben 620, 1999 tavaszától 840, 2009. január 1-től 940 háztartást szerelt fel nézőmérő műszerrel. A mérésben részt vevő háztartások száma 2015. január 1-től 1120-ra bővült. Rendszerünk a mérésben részt vevő családoknál elhelyezett elektronikus adattároló egységekből minden éjjel telefonvonalon lehívja a nézettségi adatokat, és így már másnap képes adatokat szolgáltatni a televíziós csatornák és műsorok nézettségéről.

Miért pont 1120 háztartásból áll a panel?

Kezdetben a panel 200 budapesti háztartásból állt, majd a vidék bevonásával 1994-től 620, 1999-től pedig már 840 háztartás alapján végeztünk műszeres nézettségmérést. A további – lépésenként végrehajtott – panelnövelések eredményezték a jelenlegi 1120 háztartásból álló mintát.

Miért fontos a hirdetőknek a nézettségi adat?

A hirdetők számára fontos információ, hogy mely célcsoportokat (társadalmi csoportokat) mikor, milyen csatornán és milyen jellegű műsorok környezetében lehet elérni a televíziós kampányok segítségével. Fontos fogalom a célcsoport, hiszen bizonyos műsorok környezetében lévő reklámblokkokban elhelyezett hirdetések árának kialakításakor a nézettségnek meghatározó szerepe van.

Általában melyik csatorna a nézettebb?

E kérdés megválaszolásához meg kell határoznunk, hogy milyen napszakra gondolunk (pl. egész napra, főműsoridőre, délelőttre, délutánra), és hogy melyik célközönség érdekel bennünket leginkább. A legáltalánosabb a teljes népességre vonatkozó adat, de ezt szűkíthetjük korosztály, nemek, településtípus és egyéb demográfiai változók szerinti célcsoportokra is.

Hogyan definiáljuk a tévénézést?

A Nielsen Közönségmérés rendszerében azok a személyek számítanak televíziónézőnek, akik bejelentkeznek a rendszerbe, azaz megnyomják a műszer távirányítóján az őket azonosító gombot, ezzel jelezve, hogy elkezdték nézni a televíziót, és mindaddig nézőnek tekintjük, amíg ki nem jelentkezik a rendszerből.

Mely csatornákat mérjük?

A nézőmérő rendszer a nap 24 órájában méri minden csatorna nézettségét, melyek az adott háztartásban foghatók a háztartás bármely TV készülékén, ide értve minden vételi módot (kábel, digitális dekóder, műholdas beltéri egység, egyéni műholdvevő, földi antenna, IPTV, földi digitális vétel, stb.), továbbá minden DVD/videó és videójáték használatot is.

Mely csatornákra tudunk műsor vagy reklámszpot szerinti elemzéseket készíteni?

A Nielsen Közönségmérés olyan csatornákra vonatkozóan tud műsoros vagy reklámszpotos elemzéseket készíteni, amelyek szerződéses keretek között megrendelik cégünktől a műsorcímek és/vagy reklámszpotok rögzítését. Ezen csatornák köre időről időre változik. Egyes csatornák kizárólag a műsorok rögzítésére fizetnek elő reklámok nélkül, míg más csatornák csak a reklámok rögzítését kérik műsorcímek nélkül. A rögzítés technikailag úgy zajlik, hogy az előfizető csatornákról készült digitális felvételeket visszanézve a műsorcímekhez és reklámokhoz hozzárendeljük a pontos kezdési és befejezési időpontokat, majd kategorizálva kerülnek be az adatbázisunkba.

A Nielsen Közönségmérés miért nem rögzíti mindig, hogy egy sorozat hányadik évad és hányadik rész?

A Műsorcím adatbázis a Nielsen Közönségmérés által használt jelforrásból érkező adás látható képe alapján készül. Vagyis ha egy adott műsor képanyagában nem szerepel olyan kiírás, amely az évad és/vagy az epizód számára utal, akkor ezek az információk nem kerülnek rögzítésre.

Hogyan működik és milyen részekből áll a nézőmérő készülék?

A 2006. május óta alkalmazott, legkorszerűbb UNITAM műszer mind az analóg, mind a digitális (földi, kábel és műholdas) platformokon elérhető műsorokat képes mérni valós és nem valós (time shifted) időben, azaz a műsorsugárzás ideje alatt, valamint később – egy rögzített műsor visszanézésekor is. A UNITAM nézőmérő rendszer a Tartalom Követő Technológián alapszik, amely a hangjeleket digitalizálja – 0 és 1 jelekké alakítja át –, ezáltal egyedileg azonosítja az audio anyagot

Mit jelent az, hogy digitális a mérés?

A UNITAM rendszer a Tartalom Követő Technológián alapul (Content Tracking Service – CTS), amely magában foglalja a műszereket, az adatlehívó rendszert, valamint egy többfunkciós központi adatfeldolgozó rendszert is. A CTS az audio-felismerés technológiáján alapszik. A hangjeleket digitalizálja, vagyis 0 és 1 jelekké alakítja át és egy algoritmus alapján tömöríti. Maga a mérés digitális akkor is, ha egyébként sem a műsorszórás, sem a vétel nem az.

Súlyozzuk-e a csatornák nézettségét azok lefedettségével?

Egyáltalán nem. A mintavételből eredő aránytalanságok kiegyensúlyozására és az országos közönségnagyság becslésére az ún. Rim Weighting iterációs súlyozást alkalmazzuk, amely több mint 50 demográfiai kategória (pl. kor, nem, településtípus, végzettség, vételi mód) szerint történik. Ez az eljárás első lépésben egy kiválasztott változó alapján képez minden egyén számára egy – a népesség egészére felszorzó – súlyszámot, végül a minta minden tagjához rendel egy súlyszámot, amelyet minden olyan célcsoport figyelembe vételével számított ki, melybe az egyén beletartozik. A súlyozásban a csatornák lefedettsége semmilyen módon nem játszik szerepet

Hogyan tudjuk nyomon követni az előfizetői csomagok változását?

A nézettség méréséhez nem szükséges ismernünk a háztartásban előfizetett programcsomag pontos tartalmát, a nézett tartalom a UNITAM rendszer segítségével enélkül is automatikusan beazonosításra kerül, ha az megegyezik valamely csatorna referenciajelével. Az egyes csatornák lefedettségének nyomon követéséhez azonban folyamatosan egyeztetjük és ellenőrizzük a háztartás által elérhető csatornák listáját. Emellett a kábelszolgáltatók és televízió társaságok is naprakész információkkal szolgálnak az aktuális csatornakiosztásról.

Hogyan történik az adatok lekérdezése?

A nézőmérő berendezés a telefonvonalra kapcsolódik, illetve azoknál a családoknál, ahol nincs vonalas telefon, cégünk által telepített mobiltelefonokon keresztül az adatokat továbbítja a cég központi számítógépéhez. A nézőmérő műszerek minden éjjel 2 és 6 óra között kapcsolódnak a központi szerverhez. A műszer adattároló egysége több nap nézettségi adatát is képes tárolni, így sikertelen adatátvitel esetén a következő napon az adattárolóban maradt adatok ismét lekérdezésre kerülhetnek.

Mi az Alapozó Felmérés?

Az Alapozó Felmérést (Establishment Survey, ES) cégünk minden év őszén megismételi. Az ES célja a magyarországi magánháztartásokra és a magyarországi magánháztartásokban élő személyekre vonatkozó alapsokasági információk biztosítása. A megfigyelt népesség a Magyarországon élő, legalább egy televízióval rendelkező, tévés háztartásokban lakó, négy évnél idősebb személyekből áll. A legutóbb 5000 lakáscímet tartalmazó valószínűségi mintán a háztartások televíziós szolgáltatásokkal való ellátottságát, képernyőhasználatra, felszereltségre, fogyasztására vonatkozó standard kérdőíves interjút vett fel a Nielsen Közönségmérés által megbízott közvélemény-kutató cég. A kérdőívben kiemelt jelentőséggel bír a fogható televíziós adóállomások azonosítása.

 • Az ES alapján valósítható meg a nézőmérő műszerrel felszerelt panel mintán mért televízió nézettségi adatok felszorzása a teljes alapsokaságra, illetve a hirdetők és műsorszerkesztők által elérni kívánt célcsoportokra. A panel háztartások a magyarországi magánháztartásokban élő teljes népesség otthoni televíziózási szokásait reprezentálják a 4 éven felüli népesség körében. A súlyozási eljárással a mintavételből eredő aránytalanságokat kiegyensúlyozzuk, és a nézőmérő által szolgáltatott adatokból megbecsüljük az országos közönségnagyságot. A súlyozási eljárásnak a populációra vonatkozó ún. Universe számait az Alapozó Felmérés szolgáltatja.
 • Az Alapozó Felmérés biztosítja azon jellemzők országos megoszlásának becslését is, amely jellemzők szerint a panel kontroll eljáráson keresztül a súlyozatlan panel háztartások összetételét a lehető legközelebb akarjuk tartani az ország összes televíziós háztartásának összetételéhez.
 • Ebből a kutatásból becsüljük továbbá az egyes tévécsatornák foghatóságát kifejező arányokat, valamint a háztartások televíziós ellátottsági mutatóit
 • A panelcsere bázisát biztosítja számunkra.

  A megfigyelt népesség a Magyarországon élő, magánháztartásokban lakó személyekből áll, amelynek a tévés magánháztartásokban lakó, 4 éves és annál idősebb személyekből álló almintájából becsüljük a nézőmérő panel súlyszámait, a célcsoportok nagyságát, és a csatornák lefedettségét.

  Milyen mintavételi módszerrel dolgozik a Nielsen Közönségmérés az Alapozó Felmérés során?

  A minta területileg koncentrált és két lépcsőben történik a kiválasztása. A mintavétel elsődleges mintavételi alapegysége a település, Budapest esetében a kerület, a végső mintavételi egységek pedig a tévéháztartások illetve lakások. Itt fontos megjegyezni, hogy a műszeres mérőrendszerek világszerte a tévés háztartásokban élők televízió nézői szokásait mérik. Az üdülők, kórházak és egyéb intézmények a műszeres mérőrendszerek érvényességi körén kívül esnek. A mintavétellel szembeni általános követelmény, hogy az alapsokaságot alkotó minden háztartás mintába kerülési valószínűsége egyenlő legyen.

  Hogyan követjük évről évre a paneltagok korát?

  A demográfiai változások közül a legáltalánosabb az egyes paneltagok életkorának változása, amely egyszerűen az előzetesen megadott személyi adatok (születési év) alapján követhető. Amennyiben az előzetes megállapodástól eltérően a panelcsalád tagjai nem jelentik be a változást (pl.: új családtag születése esetén), a rendszeres negyedéves technikai ellenőrzések során, vagy az év végi általános, minden panel családra kiterjedő megkérdezésnél frissítjük az adatbázist.

  Hogyan választjuk ki azokat a családokat, ahová végül beszerelésre kerül a műszer?

  Az Nielsen Közönségmérés minden évben készülő Alapozó Felmérése (Establishment Survey) biztosítja, hogy a panelmintába kerülő háztartások a teljes népesség televíziózási szokásait reprezentálják a 4 éves és annál idősebb népesség körében. Az alapozó felmérésből kapott címlistát az év közben végzett ún. rekrutációs adatfelvételekkel egészítjük ki, és a panelbe bekerülő új háztartásokat a műszeres közönségmérésre vállalkozók adatbázisából választjuk ki. A panel háztartások adatai szolgáltatják azt a reprezentatív mintát, melyből az ún. iterációs súlyozási eljárással a mintavételből eredő aránytalanságokat kiegyensúlyozzuk, és megbecsüljük az országos közönségnagyságot a nézőmérő adatok alapján. 2009 áprilisától 1040 háztartásban élő mintegy 2500 személyből álló panel alapján szolgáltatunk nézettségi adatokat. A nemzetközi ajánlásoknak megfelelően a háztartásokat nem tartjuk 5 évnél tovább a panelben.

  Lehet-e önként jelentkezni, ha valaki szeretne bekerülni a nézőmérő rendszerbe?

  Nem, a kiválasztás teljesen automatikusan történik. Az új háztartásokat kizárólag a legutóbbi Alapozó Felmérésből, valamint a tárgyév során végzett rekrutációs adatfelvételek esetei közül – a műszeres közönségmérésre vállalkozó háztartások adatbázisából – választjuk ki egy erre a célra kifejlesztett szoftver segítségével.

  Milyen rendszerességgel történik a panelcsere? Naponta, hetente vagy havonta?

  A nézői panel karbantartása, frissítése – vagyis a háztartások beszerelése és régi vagy nem megfelelő háztartások leszerelése – folyamatosan, napi szinten zajlik.

  Milyen javadalmazást kapnak a paneltagok azért, hogy részt vesznek a rendszerben?

  A nézőmérő installálása után a családok egy apróbb beszerelési ajándékot kapnak, illetve egyéves együttműködés után év végén karácsonyi ajándékot, amelyet az általunk összeállított fényképes katalógusból választhatnak ki a mérésben részt vevő háztartások.

  Honnan tudhatjuk, hogy a paneltagok helyesen kezelik a műszert?

  A nézőmérő rendszert többféle minőségellenőrzésre készítették fel. Ezek egyik része technikai jellegű, másik része a családtagok együttműködési, műszerkezelési készségét és helyességét hivatott folyamatosan figyelemmel kísérni.

  1. Egyrészt a hanyag nézők műszerkezeléséből adódó adatvesztés elkerülése érdekében a kijelzőn időnként üzenetek jelennek meg, pl. ha a nézőmérő már hosszabb ideje nem regisztrálja a családtagok ki-be kapcsolódását a tévénézésbe, miközben különböző programok mennek, megjelenik az "UGYANAZOK NÉZIK?" felirat.

  2. Évente kétszer a Nielsen Közönségmérés ún. koincidencia vizsgálatot végez, melynek lényege, hogy véletlenszerű kiválasztással a panel családok kb. 40%-át érintő mintát veszünk, előre meghatározott időpontokban telefonon felhívjuk a családokat és megkérdezzük, hogy melyik készüléken, melyik csatornát, melyik személy nézi a családban. Ezeket a válaszokat vetjük össze a nézőmérő adataival. Új háztartások esetén az együttműködési készséget fokozottan figyeljük és ellenőrizzük.

  Milyen technikai jellegű minőségellenőrzési pontok vannak beiktatva? 

  A minőségellenőrzés egy része a telefonvonalat, a műszerek fizikai állapotát ellenőrzi, figyelmeztet a kimerülő félben lévő akkumulátorok miatt, szinkronizálja a központi számítógép és minden nézőmérő belső óráját stb. Minden éjszakai lekérdezést az adatok érvényesítése követ, majd a végén jelentés készül az észlelt hibákról, a végrehajtott érvényesítésről a napi fájlban. Az érvényesítési eljárás során ellenőrzi a rendszer a nézettségi adatokat, és kiszűri a technikai okok miatti esetleges hibákat vagy extrém nézői magatartásra utaló jeleket.